PROSJEKTER / LEKEPLASS FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Lekeplass for funksjons-hemmede barn


I samarbeid med Nedre Bekkelaget Vel og lokale representanter for Norges Handikapforbund.

Lekeplass spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn og foreldre. Også ment som sosial møteplass for beboerne i området. Utformingen er lagt til rette for samvær mellom brukerne og beboerne ved Ottestad Sykehjem som ligger i nærheten.

Ottestad Rotary var en av pådriverne av denne første lekeplassen for funksjonshemmede i Oppland og Hedmark.

Kostnadsramme: 500.000 kroner.

Ottestad Rotary sto for 120.00 kroner inkludert dugnadsinnsats. Også støtte fra Rotary Foundation.

Ferdigstilt og overlevert i 2008. En av klubbens medlemmer var en av drivkreftene bak anlegget.


 


       
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Torsdag kl. 19.00, Bryggerhuset, Kjonerudtunet, Kjonerudveien 11, Ottestad
Adresse: Kjonerudveien 11
Postnummer: 2312
Sted: Ottestad
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...