PROSJEKTER

Prosjekter

Bruk Omatt

'Bruk Omatt' er et bruktmarked for byggemateriell som dører, vinduer, innredninger, møbler og liknende. Konseptet går ut på at vi tar imot brukte, salgbare varer og selger dem ut igjen til inntekt for de involverte lag og foreninger i Ottestad. Tiltaket startet i 2001 og Ottestad Rotaryklubb har vært med fra starten av. Frivilligsentralen organiser og administrer virksomheten.

'Bruk Omatt' drives med 'grønt' fortegn og vi ønsker å være en motpol til dagens 'bruk-og-kast' mentalitet. Gjennom tiltaket bidrar vi til et bedre miljø. I tillegg tilbyr vi også nærmiljøet hjelp ved enklere rivningsoppdrag og bortkjøring av søppel.

Deltakelse i 'Bruk Omatt' gir oss i tillegg til samfunnsnyttig dugnadsarbeid, sosilat samvær og nermere kontakt mellom medlemene våre utenom de faste møtekveldene.

'Bruk Omatt' holder til på Åkershagan i bygg 16.

ÅPNINGSTIDER: Onsdager kl. 18.30-20.00 og første lørdag i hver måned kl. 11.00-13.00. (Stengt i juli måned og helligdager).

Dette er noe av de type varer vi kan tilby, men sortementet endres fortløpene

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Torsdag kl. 19.00, Bryggerhuset, Kjonerudtunet, Kjonerudveien 11, Ottestad
Adresse: Kjonerudveien 11
Postnummer: 2312
Sted: Ottestad
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...