HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener menn og kvinner med bred yrkesmessig bakgrunn som representerer sine yrker på et høyt faglig nivå.

Gjennom Rotary utvikles vennskap. Rotary skal være til nytte for andre, stille høye etiske krav til medlemmenes yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke den enkeltes yrke til beste for samfunnet. Rotary arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred.

Rotary-emblemet – et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary, og viser til at mottoet

”Service Above Self” gjelder hele døgnet.


KORT VIDEOPresentasjon av Rotary

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Torsdag kl. 19.00, Bryggerhuset, Kjonerudtunet, Kjonerudveien 11, Ottestad
Adresse: Kjonerudveien 11
Postnummer: 2312
Sted: Ottestad
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...